Hoppa till huvudinnehåll
Insändare

Välj ekologiskt för djuren, jorden, grundvatten och din egen hälsa

MRSA-smittade danska gårdar ska offentliggöras efter att svinuppfödarna i flera rättsliga instanser försökt stoppa en publicering. Bakgrunden är att det vid en kontroll visade sig att av 48 undersökta grisfabriker var 34 drabbade av den fruktade MRSA-bakterien.
Publicerad 26 januari 2016, kl 14:02

MRSA-smittade danska gårdar ska offentliggöras efter att svinuppfödarna i flera rättsliga instanser försökt stoppa en publicering. Bakgrunden är att det vid en kontroll visade sig att av 48 undersökta grisfabriker var 34 drabbade av den fruktade MRSA-bakterien.

Landsrätten gav först uppfödarna rätt och förbjöd publicering med motiveringen att det skulle skada företagen. Höjesterätten (Högsta domstolen) i Danmark slår nu i sin dom i stället fast att MRSA-smittade danska gårdar ska offentliggöras. Bla hänvisar man till yttrandefrihet och allmänhetens rätt till information. Det är viktigt att en intresseorganisation  som svinuppfödarnas  Landbrug & Fødevarerde inte kan stoppa befolkningens rätt till att få veta  säger journalisten Kjeld Hansen som har drivit ärendet till Högsta instans.

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens (motståndskraft) mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika (betalaktamantibiotika) som vanligen används mot stafylokockinfektioner. Svåra stafylokockinfektioner kan då enbart behandlas med ett fåtal, mycket dyra intravenösa antibiotika med besvärande biverkningar, till exempel vancomycin. Gula stafylokocker kan också orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och infektion i skelett och leder.

Det finns således starka skäl för att undvika danskt fläskkött. Inte bara p g a smittorikser utan också för ännu vedervärdigare förhållande än i svenska grisfabriker. Det är konsumenternas snikenhet efter billig mat som håller de vidriga djurfabrikerna, gift och kemijordbruket under armarna. Välj ekologiskt för djuren, jorden, grundvatten och din egen hälsa.

Rune Lanestrand