Hoppa till huvudinnehåll
Insändare

Matchning istället för Fas 3

Arbetsförmedlingen borde fokusera på att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet istället för att fokusera på statistik och interna prestationsmål som innebär att arbetsförmedlarna har effektivitetskrav på sig vad gäller hantering av arbetssökande.
Publicerad 16 juni 2015, kl 10:29

Systemet kan liknas vid ett löpande band och arbetssökande är produkten som ska "kontrolleras" och "administreras". Kvantitet är viktigare än kvalitet, men det vidriga är att man försöker ge ett sken av kvalitet och mänskligt bemötande. Det är väl inte konstigt att de arbetssökande som redan mår dåligt pga arbetslöshet och försämrad ekonomi kommer att må ännu sämre!? Och A-kassorna är medskyldiga med sina snåriga regelverk och hot om indragningar. Som arbetslös är man mer rättslös, livegen och frihetsberövad än som anställd, till exempel kan en anställd ta tjänstledigt för studier på deltid vilket är väldigt begränsat och regelkrångligt som arbetslös. Vidare kan en anställd spara sin semester och åka utomlands medan en arbetslös förlorar sin a-kassa om vederbörande missar en kallelse, de s k ledighetsdagarna kan inte sparas. De arbetslösa "plågas" till att ta jobb i ett land med hög arbetslöshet, utlandsfödda och ungdomar får extrahjälp, fas3-are och praktikanter utnyttjas som gratis arbetskraft.

Arbetsförmedlingen borde göras om helt och hållet. Kanske som i USA med någon form av "matchning" istället för att placera alla i Fas3. Arbetslösa borde få gå arbetsmarknadsutbildning och studera med bibehållen A-kassa utan snåriga regelverk.  Bättre samarbete mellan arbetsförmedlingar och regioner i Sverige eller varför inte inom Norden, ordnat boende, fria resor för arbetssökande ungefär som för värnpliktiga.

Kravet på arbetsförmedlare är att man ska ha 180 högskolepoäng (3 år) och 2 års arbetslivserfarenhet. Det är svårt att tro att det är så. Visst får den nyinskrivne ett trevligt bemötande med ett leende och en mapp med fina broschyrer, bilder på glada människor i möten med sina förmedlare men denna bild krackelerar ganska snart med "förstärkt arbetsträning", "skriva cv-kurser" och tomma löften om praktikjobb.

Det är över 400.000 öppet arbetslösa. Hur många är det med studenter och hur många skulle det ha varit om man räknar de som lämnat landet? Antalet övertidstimmar motsvarar 100.000 jobb enligt en artikel. Det finns c a 90.000 jobb att söka, många med mycket speciella krav, en del söker juniorer och studenter, krav på stresstålighet.
//Yrsa