Hoppa till huvudinnehåll
Avtalsrörelse

Så höga blir löneökningarna

Ett avtal med en löneökningstakt i samma nivå som det förra med avsättningar till flexpension. Det är i stora drag innehållet i det nya avtalet för industrin. Däremot innehåller det inga retroaktiva löneökningar.
Niklas Hallstedt Publicerad 1 november 2020, kl 10:10
 Tomas Oneborg / SvD / TT, Jessica Gow / TT
Martin Linder, Unionens ordförande, under Facken inom industrins presskonferens. Tomas Oneborg / SvD / TT, Jessica Gow / TT

Det förra Industriavtalet landade på en årlig löneökning på 2,17 procent. Den här gången landar avtalet på 2,23 procent i årstakt för en 29 månaders period. Detta trots det oroliga läget i ekonomin på grund av coronapandemin.

Läs mer: Retroaktiv lön - knäckfråga i avtalsrörelsen

Det nya avtalet, som sätter det så kallade märket för hela arbetsmarknaden, skulle egentligen ha tecknats i våras, men sköts fram på grund av pandemin. För mellantiden får dock inte medlemmarna någon lönehöjning.

Läs mer: Märket - så funkar det

– För oss har det varit viktigt med ett framtungt avtal med bra nivå, sa IF Metalls ordförande Marie Nilsson på presskonferensen när överenskommelsen presenterades.

För medlemmarna i Unionen innebär avtalet en lönehöjning på 5,0 procent under de kommande 29 månaderna. Därutöver avsätts 0,4 procent ytterligare till flexpensionen.

Ska motverka missgynnande vid föräldraledighet

– Det har varit många, omfattande och tuffa förhandlingar, konstaterade Unionens ordförande Martin Linder som lyfte fram att det i avtalet nu också tas ett steg mot ett mer jämställt arbetsliv. Tillsammans ska fack och arbetsgivare ta fram en handledning för hur man ska jobba ute på företagen för att den som har varit föräldraledig inte ska missgynnas.

Från arbetsgivarnas sida var tongångarna mer dystra på presskonferensen. Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin konstaterade att det hade varit svårt att förhandla fram ett avtal som skulle passa både de företag som drabbats hårt av pandemin och de som fungerade som vanligt.

– Med det här avtalet kommer det att bli väldigt besvärligt för vissa sektorer. Vi är medvetna om det och måste hantera den saken.

Enligt Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf hade man från arbetsgivarnas sida haft som ambition att sänka löneökningstakten.

– Men vi nådde inte ända fram. Nu ligger vi på en årstakt som är marginellt högre än tidigare. Däremot är det bra att vi tecknade ett så långt avtal, det bidrar till stabilitet och att på lång sikt stärka industrins konkurrenskraft.

Avtalsrörelse

Tummen ner för medlarbud på 3,7 procent i år

Facken inom industrin säger nej till medlarnas bud på sammanlagt 6,5 procent i ett tvåårigt avtal. Unionen vill se högre löneökningar och avsättningar till flexpension.
Johanna Rovira Publicerad 24 mars 2023, kl 15:59
Till vänster kontanter och betalkort. Till höger Martin Linder, Unionen.
– Vi tackade nej till budet i dag och kan konstatera att det krävs ganska stora förändringar för att vi ska acceptera budet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Jessica Gow/TT.

Det är bara en vecka kvar tills avtalen löper ut. På torsdagen lämnade medlarna, de opartiska ordförandena, Opo, en hemställan till parterna och föreslog en tvåårigt avtal med en löneökning på 3,7 procent första året och 2,8 år två. 

Martin Linder.

 Vi tackade nej till budet i dag och kan konstatera att det krävs ganska stora förändringar för att vi ska acceptera budet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen som tillsammans med IF Metall, Sveriges Ingenjörer, GS och Livsmedelsarbetareförbundet, utgör Facket inom industrin. 

Facken inom industrins krav på löneökningar på 4,4 procent var de högsta som ställts under Industriavtalets historia. Industrifacken krävde dessutom  ytterligare avsättningar till flexpension och en höjning med 1600 kr i de avtal där lägst löner finns.

Flexpension saknas i budet

Martin Linder menar att löneökningarna behöver vara högre än medlarnas förslag och att de 1300 kronor som föreslås i höjning av de lägsta lönerna ligger för lågt. Dessutom saknar han avsättningar till flexpension i budet. 

 Det är omöjligt för Unionen att säga ja till ett avtal där det saknas avsättningar till flexpension, säger han och fortsätter: 

 När vi landade på 4,4 procent för några månader sedan, utgick vi från en gedigen analys om en rimlig lönetakt långsiktigt. Vår slutsats nu är att den analys vi gjorde då fortfarande håller - företagen levererar bra och svensk industri är konkurrenskraftig. 

Kommer ni att kunna enas innan avtalen löper ut nästa vecka? 

  Jag kan konstatera att parterna står långt ifrån varandra och att det krävs en ordentlig förflyttning från arbetsgivarens sida. Men jag har samtidigt goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas träffa nytt avtal i tid, säger Martin Linder. 

Under förra veckan tackade de fem facken inom industrin nej till medlarnas bud om ett treårigt avtal. De förklarade att de möjligen kunde sträcka sig till att träffa ett tvåårigt avtal under förutsättning att det andra avtalsåret går att säga upp. 

Teknikföretagens bud:

Löneökning: 2,0 procent i ett 12-månaders avtal

Engångsbelopp: 3 000 kronor

Ettårigt avtal

 

Facken inom industrins ursprungbud:

Löneökning: 4,4 procent

Avsättningar till flexpension

Avtalens lägsta löner ska höjas med minst 1 600 kronor per månad (Unionen och IF Metall)

De opartiska ordförandenas bud:

Löneökning: 6,5 procent på två år. 3,7 procent första året, 2,8 procent andra

Tvåårigt avtal

1 300 kronor i höjning av de lägsta lönerna