Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Så blir dina möten effektiva

På svenska företag ägnas minst 20 procent eller en dag per vecka åt möten. Chefer har dubbelt så många möten. Samtidigt upplever de allra flesta att deras möten har låg kvalitet, säger Krister Forsberg, som i en ny bok ger massor av goda råd till mötesledare.
Dag Bremberg Publicerad 9 oktober 2012, kl 11:30

Enkätundersökningar visar att cirka 80 procent upplever att möten sällan känns meningsfulla. Ofta är syfte och resultat oklart för mötesdeltagarna, konstaterar Forsberg.

I sin bok Workshops och arbetsmöten (Liber) erbjuder han en verktygslåda med över 200 förslag på hur man kan skapa effektiva och meningsfulla möten. En miniguide har också getts ut av NFI utbildning (www.nfi.se).

Här är några av råden:

Inför mötet:

 • ldefiniera syfte och förväntat resultat.
 • Kalla rätt personer, inte fler än 6-8.
 • Skicka påminnelse och agenda 1-2 dagar innan.

Under mötet:

 • Sätt upp detaljerad agenda med syfte, mötets arbetsuppgifter, förväntat resultat, nästa steg.
 • Enas om mötesregler, till exempel att alla telefoner är avstängda och att ingen lämnar rummet under pågående möte.
 • Sätt upp ett papper som du kallar "parkeringsplats" där du skriver viktiga saker som kommer upp men som inte hör till agendan.
 • Skapa ett positivt mötesklimat genom att du som mötesledare ställer frågor som engagerar och att du är tydligt lyhörd.
 • Ha många diskussioner i smågrupper eller parvis.
 • Håll fokus på förväntat resultat och gör sammanfattningar under mötet.
 • Använd gärna beslutsmatriser och andra diagram.
 • Skapa tid för reflektion.
 • Avsluta genom att låta deltagarna bestämma vem som gör vad och när.
 • Utvärdera mötet.

 

Arkiv

Sparkad Pridegeneral kräver skadestånd

I december fick festivalgeneralen för Malmö Pride sparken. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren och kräver 150 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 15 april 2019, kl 15:44
Johan Nilsson/TT
Den avskedade festivalgeneralen tillbakavisar anklagelser om att ha misskött sin anställning. Johan Nilsson/TT

Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.

Föreningen och Malmö stad – en av festivalens största finansiärer – lät då en revisionsfirma granska hur föreningen hade skötts. Utredningen visade att styrelsen delvis misskött sitt arbete. Revisorn anmärkte bland annat på föreningens bokföring och på dess interna kontroll. 

Den sista oktober förra året höll Malmö Pride ett extra årsmöte och vid det byttes hela styrelsen ut. Då utsågs också en ny ordförande och 34-åringen fick fortsätta som festivalgeneral.

Kort därefter blev han dock avstängd från sin tjänst och i början av december fick han sparken. Styrelsen ansåg bland annat att han borde ha tecknat ett ramavtal med Malmö stad, att han brustit i sin rapportering till styrelsen och misskött organisation och administration.  

Men nu stämmer Unionen arbetsgivaren och vill att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt. Unionen kräver också att föreningen betalar 34-åringen 150 000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan tillbakavisar 34-åringen att han misskött sin anställning och påpekar att den gamla styrelsen inte hade några invändningar mot hur han skötte sitt arbete. Han anser också att den nya styrelsen blandar samman vad han gjort som ordförande med vad han gjort som anställd och att den främst fokuserar på saker som hänt innan den nya styrelsen tillträdde.