Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Riksdagspartiernas syn på arbetslivsforskningen

Rapporterna som larmar om stigande psykosocial ohälsa på våra arbetsplatser duggar tätt. Inom ett år är det val. Vi frågade riksdagspartierna vad de vill göra för att komma till rätta med problemen.
Ola Rennstam Publicerad 19 november 2013, kl 10:57
Partisymboler riksdagspartierna

Vi frågade:

1. Med tanke på dagens stora psykosociala ohälsa på arbetsplatserna - har ni öronmärkt medel för den typen av forskning?

2. Om ni hamnar i regeringsställning, har ni tankar på att upprätta någon form av samlat kunskapscentrum för just arbetslivsforskningen i stil med den roll som ALI hade?

Partisymboler VänsterpartietVänsterpartiet:
1. Vänsterpartiet var emot nedläggningen av ALI. I höstas föreslog vi, i en motion om arbetstid och arbetsmiljö, att man ska utreda hur arbetslivsforskningen återigen ska samlas i någon form av nationellt kunskapscentrum. 

2. Vi har inte några öronmärkta pengar i vår skuggbudget för denna forskning, utan tycker att man först ska utreda formerna för ett nytt kunskapscentrum och hur mycket det kan kosta. Men det råder inget tvivel om att vi vill ha ett sådant kunskapscentrum.

Partisymboler SocialdemokraternaSocialdemokraterna:
1.  Vi vill lägga 100 miljoner extra till Arbetsmiljöverket.

2.  Vi föreslår att arbetslivsforskningen samlas i ett nationellt centrum där arbetslivets forskningsbehov kan formuleras och där kunskaper om pågående forskning finns samlad.

Partisymboler MiljöpartietMiljöpartiet:
1. Vi har inga särskilda pengar för arbetslivsforskning men 40 miljoner kronor extra till Arbetsmiljöverket för bland annat inspektioner och samordning.

2. (Inget svar.)

Partisymboler CenterpartietCenterpartiet:
1. Centerpartiet var med på att lägga ned ALI. Vi har sedan med Lennart Levi i spetsen drivit att någon institution skulle ha ett övergripande ansvar att samla all kunskap på ett ställe.

2.  Det behövs en mer tvärvetenskaplig och dynamisk forskning på området. Så kan det också bli nu när forskningen fördelas på flera forskningsinstitut, istället för bara Arbetslivsinstitutet.

Partisymboler FolkpartietFolkpartiet:
1. Det statliga forskningsråd som ansvarar för sociala frågor och arbetsmiljöforskningen har fått mer medel med ett brett angreppsätt på frågorna. Dessa medel ska framöver ses över.

2. Arbetslivsforskningen var tidigare inte konkurrensutsatt och därav kunde kvaliteten ibland svikta. I dag är medlen konkurrensutsatta och de som är kvar håller en hög kvalitet.


Kristdemokraterna (svarade efter Kollegas publicering):
Partisymboler KD1. De extra resurser som tilldelats Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ersätter den roll som Arbetslivsinstitutet tidigare spelat. Medlen bidrar till förutsättningarna att bedriva en bred arbetslivsforskning.

2. Att fler aktörer i form av olika forskningsinstitut nu kan verka på området ger ett bredare angreppssätt för frågorna och bidrar till en förhöjd kvalitet i arbetet. Det är att föredra framför den tidigare ordningen.


Moderaterna och Sverigedemokraterna har valt att inte svara på våra frågor.