Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Hur bör du placera dina pensionspengar?

Vad får du klara dig på om du blir sjuk och hur kommer din familjs ekonomi att se ut om du avlider?
Svaren kan du nu enkelt få via en kostnadsfri webbtjänst som PTK lanserat.
Anita Täpp Publicerad 7 december 2010, kl 11:00

För att ha nytta av PTK:s Rådgivningstjänst, ska du ha tjänstepensionen ITP genom din nuvarande arbetsgivare, vilket alla privatanställda tjänstemän som omfattas av kollektivavtal har.
Om du inte är säker på att du har ITP kan du snabbt kolla det genom att gå in på Collectums hemsida och slå in ditt personnummer.

Tanken med Rådgivningstjänsten är att du ska få en samlad bild över hur ditt försäkringsskydd ser ut, och dessutom gratis och oberoende råd om hur du bör agera utifrån dig själv och din familjesituation.

Om du vill använda tjänsten måste du först skaffa en e-legitimation, vilket du får information om på webbsidan.
Genom att du sedan ger en elektronisk fullmakt kan dina personliga pensions- och försäkringsuppgifter hämtas till tjänsten.
Sedan du själv lagt till uppgifter om hur din familj och hushållsekonomi ser ut kan du få råd som är anpassade till dig och din familjesituation.

Rådgivningstjänsten är uppdelad på tre områden: Din ersättning vid sjukdom, Ersättning till dina efterlevande och Placeringsråd för din pension.

När det gäller din sjukersättning får du bra koll på hur din ekonomi kommer att se ut, så att du kan avgöra om du klarar dina löpande utgifter, beroende på hur länge du blir borta från arbetet.
Om du är tillräckligt försäkrad får du veta det, om du behöver förbättra ditt skydd får du konkreta råd om hur du kan gå tillväga.

I Rådgivningstjänsten ges också en samlad bild över hur ditt efterlevandeskydd ser ut i dag. Du kan också ta reda på om det räcker för att dina anhöriga ska klara sig ekonomiskt om du skulle avlida i förtid.
Om så inte är fallet får du råd om vad du kan göra och då också se hur det påverkar den egna ålderspensionen.

När det gäller avsnittet som ger råd om hur pensionspengarna kan placeras får du först och främst en sammanställning över hur mycket du hittills tjänat in till din statliga pension liksom till tjänstepensionen.

Genom att svara på några frågor i en riskanalys, som analyserar din vilja och möjlighet att ta risk, bland annat med hänsyn till din ålder, tas din riskprofil fram.
Utifrån den väljer sedan Rådgivningstjänsten en placeringsstrategi, varpå du får råd om hur du ska placera de pengar som sätts av till din statliga premiepension liksom till din ITP. Du får då konkreta råd om vilket försäkringsbolag som bör förvalta dina pensionspengar liksom i vilka fonder de bör placeras.
Om du vill veta hur PTK har gjort urvalet av de bolag och fonder som föreslås så finns också information om det.

Slutligen finns också ett avsnitt där du kan undersöka hur pensionsålder, eget sparande, nivå på risktagande och börsens utveckling påverkar pensionens storlek.

Tjänsten ger också den som fyllt 50 möjlighet att planera uttag av sin ålderspension. Här ges inga personliga råd, däremot kan man pröva hur pensionen påverkas beroende på när man tar ut den.