Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Hög personaltäthet trots neddragningar

Även sedan Unionen genomfört sina neddragningar kommer antalet anställda per medlem vara högre än i flera andra förbund. Det visar en jämförelse som Kollega har gjort.
Ola Rennstam Publicerad 17 april 2008, kl 10:51

Som Kollega kunde berätta i går kommer Unionen att göra kraftiga personalnedskärningar framöver. Dagens 940 anställda ska bantas till 675 personer i juni nästa år. Det innebär naturligtvis att antalet medlemmar per anställd kommer att öka. I dag går det 521 Unionenmedlemmar per anställd. Om medlemsantalet på 490 000 står sig till nästa sommar kommer det att gå 726 medlemmar per anställd, en ökning med nästan 40 procent.

Men även efter personalminskningen kommer Unionen att stå sig ganska bra i förhållande till andra förbund. I Sveriges Ingenjörer går det i dag 921 medlemmar per anställd och IF Metall inte mindre än 1280 medlemmar per anställd. Handels klarar sig bättre, där det går 434 medlemmar på en anställd.

I höstas beslöt Unionens kongress att förbundets verksamhet ska bekostas till 85 % av medlemsintäkter och högst 15 % av kapitalavkastningen. Konkurrerande fackförbund som Ledarna, Handels, Sveriges Ingenjörer och IF Metall har valt att finansiera sin fackliga verksamhet helt och hållet med medlemsintäkter.
- Medlemsavgifterna står för nästan allt. Vi har cirka 100 miljoner i förbundet och får någon miljon i avkastning varje år som går in i verksamheten. Men det är en väldigt liten del, det rör sig om en eller två procent, säger Mia Bigelius, ekonomichef på Sveriges Ingenjörer.

- Vi har haft diskussioner om att öka andelen från avkastningen, men det finns inget inriktningsbeslut. Det är väl inte fel att förbund som har mycket muskler i form av kapital nyttjar det, men vi har valt att inte göra det.

Ledarna och IF Metall resonerar på liknande sätt:
- Vi tar ingenting av avkastningen. Medlemsintäkterna och medlemskostnaderna möter varandra och ska vara noll, säger Ledarnas ekonomidirektör Tommy Ekdal.
- Alltihop skall finansieras av medlemsavgifterna. Bara om det målet missas så används avkastning av kapital, säger Håkan Arnelid på ekonomiavdelningen hos IF Metall.

Medellönen bland Unionens medlemmar är cirka 28 000 kronor, vilket innebär en medlemsavgift på 225 kronor i månaden. För den genomsnittlige Unionenmedlemmen hade det varit något billigare att vara med i Sveriges Ingenjörer, men dyrare att välja Handels.

Sveriges Ingenjörer har en enhetlig avgift för alla medlemmar, oavsett inkomst.
- Avgift är 217 kronor i månaden för fullbetalande medlemmar. Som arbetslös och föräldraledig kan man ansöka om halverad avgift, säger Mia Bigelius.

Att tillhöra Stockholmsavdelningen inom Handels skulle kosta 417 kr varje månad. Medlemsavgiften i handels har ett spann mellan 125 kronor upp till 417 kronor per månad beroende på vad du tjänar.

Medlemsavgiften IF Metall bestäms av en procentsats av lönen. För närvarande ligger den på 1,7 procent. Unionenmedlemmen med 28 000 kronor i månaden skulle betala en fackavgift på 476 kronor. Lägsta avgiften för IF Metall ligger på 200 kronor, högsta ligger på 500 kronor i månaden.

Medlemskap i Ledarna kostar mellan 203 och 264 kronor beroende på vilken branschförening man väljer att vara medlem i.