Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Här ska alla jobba lagom

På den digitala byrån Phosworks i Uppsala ska ingen arbeta för mycket. Därför får alla anställda handfast hjälp med sin veckoplanering.
Anita Täpp Publicerad 1 november 2018, kl 10:54
Fredrik Stehn
Nette Dalqvist, Peter Bäckgren, Ola Diös och Robert Järvi på Phosworks, som har ett tidhanteringssystem som kan visa om någon skulle arbeta för mycket. Fredrik Stehn

För några år sedan beslöt ledningen på Phosworks att satsa på en noggrann arbetsplanering.

– Vi har varit förskonade från utbrändhet. Men ska vi ha ett hållbart företag så behöver vi ha hållbara medarbetare, och då behöver vi också hjälpa dem att sätta gränser, säger vd:n Ola Diös, som startade företaget för drygt 20 år sedan.

I dag har företaget ett 40-tal anställda som arbetar med digital kommunikation och digitala lösningar åt olika kunder.

– Eftersom vi är timkonsulter, där man hela tiden behöver hoppa mellan olika uppdrag, befinner vi oss i en värld där det är ganska stressigt. Man har många olika uppdrag och det är förhållandevis rörigt för många, säger Ola Diös.

Man har infört kompetensbaserade team på mellan fem och tio personer med samma yrke som varje vecka arbetsplanerar tillsammans. I varje grupp finns en teamledare som har överblick över och fördelar arbetet.

– Om det exempelvis är sju designers i en grupp och teamledaren ser att en av dem har för mycket att göra kan jobbet styras om till någon annan, säger Ola Diös.

– Vi försöker också se till att man alltid jobbar i par i ett projekt, där den ene är huvudansvarig medan den andre kan vara bollplank och hoppa in om den huvudansvarige blir sjuk.

Man har också bestämt att det aldrig ska planeras för mer än 32 timmar i veckan.

– Har vi 40 timmars arbetsvecka så ska det också finns tid till möten, vidareutbildning och liknande, så att man inte ska behöva klämma in sådant mellan allt annat.

Det övergripande ansvaret har företagets teamchef, som bland annat ser till att alla medarbetare får nödvändig kompetensutveckling och stöttar teamledarna i deras arbete.

Medarbetarnas arbete planeras i ett digitalt dokument som alla på företaget kan se. På så vis får man en tydlig överblick över veckan och kan enkelt avgöra om någon behöver avlastas.

Varje dag registrerar alla anställda sin arbetade tid i ett tidhanteringssystem. Om någon arbetar för mycket kan det också fångas upp tack vare den rapport som teamchefen får av teamledarna varje vecka.

– Det är sällan det händer. Men om det blir så lyfter vi det till en ny nivå där vi pratar med personen så att den förstår att den jobbar för mycket, säger Ola Diös.

Läs mer: Övertid motsvarande 16 400 heltidstjänster

Läs mer: Arbetsgivarens ansvar om du jobbar för mycket

Läs mer: Arbetstiderna och tempot knäckte Maria

Läs mer: "Företag är underbemannade"

Arbetstid

Arbetstid: Hur mycket måste vi jobba?

Jobba, jobba, jo-o-bba. Det blir, för många av oss, en rejäl dos arbetstimmar per vecka, månad och år. Men hur stor är arbetstiden och hur är arbetstiden reglerad?
Oscar Broström Publicerad 19 oktober 2022, kl 08:33
Kvinna tittar på armbandsuret.
Hur många timmar är det kvar av arbetsdagen? Det beror på. Din arbetstid kan variera beroende på kollektivavtal. Foto: Shutterstock

Hur många timmar i veckan?

Enligt arbetstidslagen ska ordinarie arbetstid per vecka vara högst 40 timmar. I många kollektivavtal finns överenskommelser om kortare arbetstid, till exempel 37,5 timmar per vecka.

Utöver det reglerar arbetstidslagen även hur mycket vila du som arbetstagare ska få. Alla anställda ska få minst elva timmars vila mellan varje arbetspass, samt ha 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

Vad innebär flextid?

Att ha flextid innebär – i de flesta fall – att du har möjlighet att styra när du jobbar, så länge du på totalen gör dina timmar.

Det kan exempelvis innebära att du börjar och slutar tidigare vissa dagar. Det kan också innebära att du jobbar mindre vissa dagar eller veckor, för att sedan ta igen det andra dagar och veckor. Oftast finns det ett tydligt ramverk att förhålla sig till, det vill säga när och hur du kan använda din flextid.

Vad är förtroendearbetstid?

Förtroendearbetstid, eller bara förtroendetid, innebär att arbetsgivaren inte kräver eller kontrollerar att du arbetar av hela din avtalade arbetstid. Det finns i stället en överenskommelse om att du gör det arbete som din tjänst kräver, hellre än att du arbetar precis åtta timmar per dag. Där det finns förtroendearbetstid har ofta övertid avtalats bort.

Vad räknas som övertid?

Övertid innebär all arbetstid som överstiger din ordinarie arbetstid (vid heltidsarbete). Enligt lag får du högst arbeta 48 övertidstimmar per vecka under fyra veckor, 50 övertidstimmar på en kalendermånad eller 200 timmar övertidstimmar på ett kalenderår.

I regel innehåller Unionens kollektivavtal ett tak på 150 övertidstimmar per kalenderår.

Om du är deltidsanställd och jobbar mer än dina kontrakterade timmar räknas det som mertid. Ersättning för mertid är ofta reglerad i kollektivavtal.

Obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid)

Kvällar, nätter och helger räknas som obekväm arbetstid – eller förskjuten arbetstid i Unionens kollektivavtal. Om du arbetar under obekväm arbetstid ska du i regel få en ersättning för det, ofta kallad OB-ersättning. Hur stor ersättning du får är reglerat i ditt kollektivavtal.

Räknas lunch som arbetstid?

Nej, lunch räknas inte som arbetstid. Om du däremot har måltidsuppehåll, i stället för lunchrast, räknas det som en del av arbetstiden.

Kommer sex timmars arbetsdag införas?

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag (och från 1973 har vi arbetat fem dagar i veckan). Någon arbetstidsförkortning sedan dess har inte införts, åtminstone inte rent juridiskt.

Sex timmars arbetsdag har föreslagits, diskuterats och testats, men det finns inget stöd för en sådan reform i riksdagen. Av riksdagspartierna är det endast Vänsterpartiet som förordar sex timmars arbetsdag. Miljöpartiet vill sänka arbetstiden, men specificerar inte med hur mycket.

Hur många timmar per arbetsliv?

Det är så klart individuellt men räknat på 40 timmar per vecka blir arbetstiden per år 2 080 timmar. Om du arbetar i 40 år blir antalet arbetstimmar 83 200. Föregående mening är fullkomligt oviktigt vetande.