Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Vägrade timanställning - blev avskedad

Gå över till timanställning eller bli uppsagd. Det ultimatumet fick en Unionenmedlem som var anställd på serviceföretaget Mr Urban. När hon vägrade blev hon avskedad.
Lina Björk Publicerad 1 december 2020, kl 15:26
Shutterstock
Kvinnan var anställd som hushållsansvarig på serviceföretaget Mr Urban. Shutterstock

”Mr Urban är tillgänglig dygnets alla timmar. Allt du behöver är vårt nummer.” 

Så marknadsför sig serviceföretaget på sin hemsida, där man erbjuder allt från att vattna blommor, sköta tvätt och frigöra tid så att kunderna får göra roligare saker än att ägna sig åt hushållssysslor.

Här anställdes Unionenmedlemmen i slutet av sommaren förra året, med titeln ”hushållsansvarig”. I uppdraget ingick att åka runt till personer i Stockholmsområdet och utföra de sysslor som bestämts. Den tid som lades ned registrerades i en ekonomitjänst som granskades och godkändes av företagets ägare.

Läs mer: Visstidsanställd - Tänk på det här

Enligt Unionens stämningsansökan fick medlemmen svårare och svårare att få tag på företagets ägare under våren. Hon började i stället stämma av dagarna med den operativa chefen. Innan sommaren informerade ägaren i ett sms att hennes tjänst skulle göras om från en fast anställning till en timanställning. När hon påpekade att företaget inte ensidigt får göra så fick hon svaret att hon antingen skulle acceptera erbjudandet eller sägas upp.

Några veckor senare fick hon ett avskedsbrev med motiveringen ” bedrägeri och trolöshet mot huvudman”.

– Det är fortfarande oklart vad företaget lägger i den motiveringen. Bland annat har man tittat i hennes körjournaler och sett att hon registrerat tiden hon rest till kund, vilket hon fått information om att göra. Eftersom hon har en fast månadslön och ingen övertidsersättning har hon inte gynnats på något sätt av att rapportera in restid på det sätt hon gjort, säger Karl Hägg, förbundsjurist på Unionen som företräder medlemmen i tingsrätten.

Eftersom all tidrapportering granskades och godkändes av ägaren menar Unionen också att det fanns alla möjligheter att påtala om det begått några felaktigheter.

Förbundet stämmer Mr Urban på sammanlagt 150 000 kronor i skadestånd, samt utebliven lön.

Kollega har sökt Mr Urbans ägare för en kommentar, men inte fått något svar.