Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Förlorade chefsjobbet utan förklaring

En Unionenmedlem blev utan förvarning av med sin tjänst som butikschef i en mataffär. Nu kräver Unionen ett skadestånd på hundratusen kronor.
Niklas Hallstedt Publicerad 20 april 2021, kl 13:12
Shuttertsock
Kvinnan jobbade som butikschef i en matvarubutik. Shuttertsock

Det är oklart vad som var upphovet till alltsammans. Kanske började det med att Handelsanställdas förbund anmälde butiken till Arbetsmiljöverket för brister i ledarskapet. Kritiken riktades dock inte mot butikschefen utan mot affärens ägare.

Det var i alla fall dagen efter som medlemmen efter nästan fyra år som butikschef fick ett samtal där ägaren sa åt henne att överlämna ansvaret för butiken till en annan anställd.

Den följande veckan fick hon även lämna över nycklar till butiken, koder till dator och bankkonton som var kopplade till butiken. Därtill raderades hennes e-postkonto och hon ombads lämna in sin tjänstetelefon och förmånsbil. Hon fick också veta att hon framöver skulle ha timlön i stället för månadslön vilket hon hade haft som butikschef.

Unionen kräver nu arbetsgivaren på hundratusen kronor i skadestånd.

– Det var en helt grundlös åtgärd av affärens ägare. För vår medlem kom det som en blixt från klar himmel, säger Lena Isenstam, förbundsjurist på Unionen, enligt vilken det handlar om ett brott mot lagen om anställningsskydd, las, eftersom kvinnan avskedats från anställningen som butikschef utan skäl.

Medlemmen har varit föräldraledig sedan hon fråntogs rollen som butikschef.

– Hon har kvar sin anställning, men reagerar mot det som skett, säger Lena Isenstam.

– Det är en oklar situation där arbetsgivarens inställning är svårbegriplig.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Arbetsrätt

Skyddsombud ifrågasatte arbetsmiljön – avskedades

Skyddsombudet påtalade brister i arbetsmiljön på maskinföretaget. Utan några varningar avskedades han i december med motiveringen att han hade samarbetssvårigheter.
Lina Björk Publicerad 10 april 2024, kl 13:04
Man i vit skjorta och slips samlar sina kontorstillhörigheter i en brun kartong.
Serviceteknikern avskedades. På grund av samarbetssvårigheter, menar arbetsgivaren. Felaktigt, menar Unionen och kopplar avskedet till mannens förtroendeuppdrag som skyddsombud. Foto: Colourbox.

Företaget som serviceteknikern jobbade på sysslade huvudsakligen med reparationer och installationer av städmaskiner. Det var ett tungt jobb och han försökte förbättra arbetsmiljön, framför allt sista året då han även var skyddsombud. 

I februari förra året inträffade en incident i företagets lokaler. En kollega till skyddsombudet och en person i ledande ställning hade en diskussion som utmynnade i handgripligheter. Kollegan anmälde händelsen till serviceteknikern i egenskap av skyddsombud och han upprättade en tillbudsanmälan efter att ha ringt och frågat Unionen om råd. 

Unionen stämmer: Kopplar avsked till uppdrag

I tillbudsanmälan råkade serviceteknikern av misstag kryssa i att anmälan gjordes av arbetsgivaren. Men i hela rapporten har han skrivit att det är han själv i egenskap av skyddsombud som skrivit. Arbetsgivaren ansåg att misstaget var allvarligt och valde att avskeda honom med motiveringen att han har samarbetssvårigheter. 

Unionen stämmer nu maskinföretaget och skriver i stämningsansökan att det finns en tydlig koppling mellan mannens roll som skyddsombud och avskedandet. Man begär därför 220 000 kronor i allmänt skadestånd samt utebliven lön och att avskedandet ska förklaras ogiltigt.