Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Förlorade chefsjobbet utan förklaring

En Unionenmedlem blev utan förvarning av med sin tjänst som butikschef i en mataffär. Nu kräver Unionen ett skadestånd på hundratusen kronor.
Niklas Hallstedt Publicerad 20 april 2021, kl 13:12
Shuttertsock
Kvinnan jobbade som butikschef i en matvarubutik. Shuttertsock

Det är oklart vad som var upphovet till alltsammans. Kanske började det med att Handelsanställdas förbund anmälde butiken till Arbetsmiljöverket för brister i ledarskapet. Kritiken riktades dock inte mot butikschefen utan mot affärens ägare.

Det var i alla fall dagen efter som medlemmen efter nästan fyra år som butikschef fick ett samtal där ägaren sa åt henne att överlämna ansvaret för butiken till en annan anställd.

Den följande veckan fick hon även lämna över nycklar till butiken, koder till dator och bankkonton som var kopplade till butiken. Därtill raderades hennes e-postkonto och hon ombads lämna in sin tjänstetelefon och förmånsbil. Hon fick också veta att hon framöver skulle ha timlön i stället för månadslön vilket hon hade haft som butikschef.

Unionen kräver nu arbetsgivaren på hundratusen kronor i skadestånd.

– Det var en helt grundlös åtgärd av affärens ägare. För vår medlem kom det som en blixt från klar himmel, säger Lena Isenstam, förbundsjurist på Unionen, enligt vilken det handlar om ett brott mot lagen om anställningsskydd, las, eftersom kvinnan avskedats från anställningen som butikschef utan skäl.

Medlemmen har varit föräldraledig sedan hon fråntogs rollen som butikschef.

– Hon har kvar sin anställning, men reagerar mot det som skett, säger Lena Isenstam.

– Det är en oklar situation där arbetsgivarens inställning är svårbegriplig.

Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerandet har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telekombolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”