Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

JO-kritik mot Unionens a-kassa

Det dröjde två månader för Unionens a-kassa att fatta beslut om omprövning. Nu får a-kassan kritik av JO för hanteringen av ärendet.
Publicerad 21 februari 2022, kl 13:41
Dörren till Justiteombudsmannen och byggnad där det står Unionens a-kassa.
En medlem anmälde Unionens a-kassa för hanteringen av ett ärende rörande arbetslöshetsersättning. Nu får a-kassan kritik av JO. Foto: Jessica Gow/TT och Ola Rennstam/Kollega.

Efter att ha fått beslut om arbetslöshetsersättning, i slutet av mars 2020, hörde medlemmen av sig till Unionens a-kassa för att ifrågasätta nivån på ersättningen. Efter flera mejl fram och tillbaka, skriver medlemmen den 1 april ”då får det bli omprövning”.

Trots det skulle det dröja flera veckor innan Unionens a-kassa gjorde någon omprövning. Under processens gång hade medlemmen kontakt med tre olika handläggare på a-kassan och enligt henne blev hon illa bemött av samtliga.

Den 6 maj får hon besked om att en omprövning kommer att göras. En vecka senare ringer medlemmen en handläggare för att ifrågasätta varför beslut dröjer. Då får hon – enligt egen utsago – svaret att det kommer ta ytterligare tid för att handläggaren har viktigare ärenden att hantera.

I sin anmälan till JO skriver medlemmen att hon började gråta efter det samtalet och att hon aldrig känt sig så kränkt. Omprövningsbeslutet fattas sedan den 1 juni.

JO: Borde rett ut oklarheter

När Unionens a-kassa lämnar sin redogörelse i JO:s utredningen framgår att ingen av handläggarna anser att de bemött medlemmen otrevligt. Inte heller ska de medvetet ha fördröjt handläggningstiden.

Enligt JO har Unionens a-kassa brustit i sin handläggning av ärendet. JO menar att det varit tydligt att medlemmen bett om en omprövning. Dessutom skriver JO att a-kassan – inom ramen för sin serviceskyldighet – borde ha kontaktat kvinnan för att reda ut eventuella oklarheter.

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.