Hoppa till huvudinnehåll
Unionen

Medlemsförmåner ryker när Unionen omorganiserar

Studiestödet och det rabatterade medlemskapet försvinner när Unionen omorganiserar. Förbundets tillförordnade kanslichef tror dock inte att neddragningarna bland Unionens anställda kommer att påverka medlemmarna – just nu.
Lina Björk Publicerad 21 januari 2021, kl 11:27
Janerik Henriksson / TT
Exakt vilka verksamheter som kommer att prioriteras är inte klart ännu. Men klart är att några medlemsförmåner kommer att försvinna, däribland möjligheten att söka studiestöd och litteraturstipendium. Janerik Henriksson / TT

Trots att Unionen aldrig tidigare haft så många medlemmar, vid årsskiftet passerade man 700 000-strecket, så gör förbundet nu stora neddragningar i verksamheten. Under kongressen 2019 beslutade Unionen om ett handlingsprogram och en ekonomimodell som innebär att medlemsnyttan ska levereras till en lägre kostnad. I dag är kostnaden för ett medlemskap högre än den avgift man tar ut av medlemmarna. I snitt subventionerar Unionen varje medlem med lite över hundra kronor per månad.

Läs mer: Historisk höjning av medlemsavgiften

– Under Unionens kongress beslutades att verksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi gör den här förändringen för att stärka den fackliga kärnverksamheten och för att vara relevanta och legitima för framtidens medlemmar. Det innebär bland annat att vi kommer att jobba mer digitalt, säger Unionens tillförordnade kanslichef Per-Erik Djärf, i en skriftlig kommentar till Kollega.

Neddragningen påverkar inte medlemmarna

Beslutet innebär också färre anställda. Sammanlagt slutar 90 medarbetare i slutet av januari, samtliga har nappat på det frivilliga omställningspaket som erbjudits. Men att omorganisationen och att närmare var tionde i förbundets personalstyrka slutar tror inte Per-Erik Djärf kommer att påverka medlemmarna.

– På kort sikt kommer inte organisationsförändringar påverka Unionens medlemmar. På längre sikt kommer man att kunna ta del av ett mer flexibelt och stabilt medlemskap som ska möta framtida behov och förväntningar från medlemmar och förtroendevalda.

Läs mer: Blandade reaktioner på avgiftshöjning

Medlemsförmåner försvinner

Exakt vilka verksamheter som kommer att prioriteras är inte klart ännu. Men klart är att några medlemsförmåner kommer att försvinna, däribland möjligheten att söka studiestöd och litteraturstipendium. Den som tänkt söka under året har dock fortfarande till och med sista maj på sig.

Man kommer även att ta bort introduktionsmedlemskapet, som innebar att de tre första månaderna varit gratis.Även rabatter och erbjudanden inom hälsa kommer att avvecklas under året. Andra förmåner kan komma att påverkas längre fram, men det finns ännu ingen tidsplan för när förmånerna kommer att tas bort.

– Just nu finns inga planer på att ta bort specifika verksamheter. Dock kommer vi i allt större utsträckning jobba mer digitalt i olika former men vi gör hela tiden bedömningar så vi har en bra balans i verksamheten.

Hur har coronapandemin påverkat förbundets arbete?
– Självklart har det blivit flera nya frågor och ärenden kopplat till pandemin för att stötta våra medlemmar i en svår tid. Det har bland annat handlat om korttidsavtal, hemarbete och uppskjutna löneförhandlingar. Vi har blivit allt mer digitala kring medlemsaktiviteter och utbildningar till förtroendevalda. Dessutom sker större delen av förhandlingar numera digitalt.

Foto på Per-Erik Djärf: Camilla Svensk

Medlemsavgifter

Kostnaderna för ett medlemskap är högre än den avgift förbundet tar ut av medlemmarna. I dag är kostnaden per medlemskap i genomsnitt 330 kronor per månad medan den högsta medlemsavgiften är 235 kr för medlemmar som tjänar mer än 25 000 kr i månaden.

Unionen subventionerar alltså medlemskapet för varje medlem varje månad.

Förra kongressperioden 2016-2019 fick Unionen in 5,4 miljarder i medlemsavgifter.