Hoppa till huvudinnehåll
Politik

Kritik mot förslag om slopad inkomstförsäkring

Begränsa de kompletterande inkomstförsäkringarna. Det föreslås i en ny rapport beställd av Socialdemokraterna.
- Skulle det komma ett sådant förslag är det oacceptabelt, säger Martin Linder, 2:e vice förbundsordförande på Unionen.
Lina Björk Publicerad 7 mars 2014, kl 15:26

I maj förra året tillsatte Socialdemokraterna en kommission som fick i uppdrag att sammanställa fakta och erfarenheter från andra länder som har lägre arbetslöshet och högre sysselsättning än Sverige.

I måndags kom en slutrapport där man gav ett antal förslag för att minska arbetslösheten och förbättra välfärden. Bland annat föreslår kommissionen att politiken bör inriktas på att stärka utsatta grupper snarare än att försöka anpassa arbetsmarknaden efter dem. Man föreslår också generella skattelättnader för alla som arbetar, såsom sänkning av arbetsgivaravgifter för unga.

Ett förslag som inte blev väl mottaget av fackförbunden, eller paraplyorganisationen TCO, var förslaget om att begränsa fackliga inkomstförsäkringar. I resonemanget kring att höja taket i a-kassan funderar kommissionen på om de kompletterande inkomstförsäkringarna kan påverka en sådan förändring negativt och om de i så fall bör begränsas. TCO skriver i ett uttalande att förslaget ska kastas i papperkorgen. På Unionen är man inte orolig.

- Vi har tagit del av rapporten och uppfattade det så att delen om inkomstförsäkringar är ett litet resonemang i en omfattande utredning. Det är inget färdigt förslag. Skulle det däremot komma ett förslag är vi så klart emot det. Det skulle vara oacceptabelt att från politiskt håll förhindra att de fackliga organisationerna erbjuder sina medlemmar de trygghetslösningar som vi har möjlighet att göra, säger Martin Linder, 2:e vice förbundsordförande på Unionen.

Vad skulle det innebära för Unionenmedlemmarna om inkomstförsäkringen begränsades?
- Att begränsa den skulle innebära att medlemmarna inte har samma teckning för inkomstförlust som de har idag. Om man tittar på hur trygghetssystemet vid arbetslöshet ser ut så ser vi att det finns ett stort behov av kompletterande försäkringar.