Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Undvik att förlora på att vara föräldraledig

Pensionen behöver inte påverkas av föräldraledigheten. Men för de som är äldre än 39 år gäller det att se till att tjänstepensionen betalas in som vanligt under frånvaron.
Niklas Hallstedt Publicerad 3 oktober 2017, kl 14:42
Fantazista/Colourbox.com
Endast var tredje person känner till möjligheten till föräldralön. Fantazista/Colourbox.com

Nio av tio anställda omfattas av kollektivavtal som ger rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Föräldralönen läggs ovanpå Försäkringskassans föräldrapenning och kan betyda stora pengar, särskilt för de högavlönade.

Men kunskapen om föräldralönen är låg, visar en ny undersökning från pensionsbolaget AMF. Så gott som alla som har barn, 98 procent, känner till Försäkringskassans ersättning, men bara var tredje känner till föräldralönen. Bland dem med kollektivavtal på arbetsplatsen är kunskapen om förmånen något högre, 4 av 10 känner till den.

Undersökningen visar också att många tror att deras ekonomi blir sämre av att dela på föräldraledigheten. Enligt Dan Adolphson, Trygghetsekonom på AMF, kan det i stället förhålla sig tvärtom.

Det handlar om att maximera familjens inkomst. Beroende på skatteeffekter och föräldralönens utformning kan det vara en god affär att dela förutsatt att båda omfattas av föräldralön.

Många, sex av tio av de tillfrågade, tror även att föräldraledigheten kommer att påverka den framtida ekonomin negativt. Oron är större bland kvinnorna.

I de flesta fall är oron obefogad eftersom både den allmänna pensionen och tjänstepensionen fortsätter att betalas in även under den tid som man är föräldraledig.

Men det gäller att ha koll själv. För arbetare är det viktigt att anmäla föräldralön för att få ut den. För tjänstemän är risken mindre. Har man den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 som är vanligast för den som är född före 1979 bör man dock vända sig till personalavdelningen för att se till att tjänstepensionen betalas in som den ska, påpekar Dan Adolphson.

Man bör också tänka på att det inte alls är säkert att ens partner har samma avtal som en själv. Skillnaden mellan olika avtal är stora, det gäller att kolla upp vad som gäller.

Fakta

Försäkringskassans föräldrapenning ger knappt 80 procent av lönen upp till 448 000 kronor per år. Föräldralön som ser till att den föräldraledige får 90 procent av lönen – även över taket - under sex månader finns i princip i alla Unionens avtal.

Niklas Hallstedt