Hoppa till huvudinnehåll
Pension

När du plötsligt står utan tjänstepension

Medlemmar har hört av sig till Unionen sedan de upptäckt att arbetsgivaren inte har betalat in till tjänstepensionen. I vissa fall har det pågått i tio år. Om misstaget inte upptäcks kan det få stor betydelse för den framtida pensionen. Så här ser du till att det inte händer dig!
Anita Täpp Publicerad 3 december 2014, kl 09:08
Jeppe Gustavsson/TT
Är du säker på att din arbetsgivare betalat in de tjänstepensionspremier ni avtalat om? Det kan vara värt att kolla. Jeppe Gustavsson/TT

Hur vet jag om arbetsgivaren har betalat in till tjänstepensionen?

 • Kontrollera ditt årliga tjänstepensionsbesked. Om du jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal kommer årsbeskedet från Collectum och ibland också från det pensionsbolag där dina pensionspengar är placerade.
 • Av årsbeskedet framgår vilken lön arbetsgivaren har anmält, kontrollera att den är korrekt. 
 • Saknas kollektivavtal men du och arbets­givaren har avtalat om att du ska få en individuell tjänstepension ska du få ett årsbesked från det pensionsbolag dit premierna har betalats. Där framgår hur stor premie som har betalats under året. Kolla så att det stämmer med vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.
 • Om du inte får något årsbesked är det en varningsflagga, kontakta då i första hand arbetsgivaren och fråga i vilket försäkringsbolag pengarna har placerats och kontakta sedan försäkringsbolaget och kontrollera så att uppgiften stämmer.

Kan jag se om mina tidigare arbetsgivare har skött inbetalning­arna?

 • I det fall du vet att företaget hade kollektivavtal kan du gå in på Collectums hemsida för att kontrollera om arbetsgivaren har betalat in pensionspremier.
 • Om du behöver mer hjälp, ta kontakt med Collectum.
 • Är du osäker på om arbetsgivaren hade kollektivavtal kan du försöka ta reda på det via facket.
 • Om företaget saknat kollektivavtal kan din eventuella rätt till en individuell tjänstepension hänga på att du har kvar ditt anställningskontrakt där detta har avtalats.

Det fattas pengar. Vad gör jag?

 • På en arbetsplats med kollektiv­avtal finns en garanti som ser till att du går skadeslös. Om du upptäcker att premier inte har betalats in ska du snarast kontakta Collectum för att få hjälp.
 • Garantin gäller även om det hunnit gå lång tid innan du upp­täcker att arbetsgivaren har gjort fel liksom om företaget har hunnit gå i konkurs.
 • Om misstaget i stället har skett på en arbetsplats utan kollektivavtal där du enligt anställningsavtalet kan ha en individuell tjänste­pension, som inte omfattas av någon garanti, riskerar du att gå miste om stora summor.
 • Hinner företaget gå omkull och konkursen är avslutad innan du upptäcker misstaget är pengarna oåterkalleligt borta.
 • Finns företaget kvar bör du i första hand be arbetsgivaren att betala in premierna i efterhand.
 • Om denne vägrar måste du stämma företaget. I vissa fall kan du få Unionens hjälp att göra det.