Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Facket tar fajt för tjänstepension efter 65

Är du privatanställd tjänsteman och fortsätter jobba efter 65 får du inte längre pengar insatta till din tjänstepension – och får sämre försäkringsskydd än dina yngre kollegor. Det är fel, anser facket som inlett förhandlingar med arbetsgivarsidan för att få till en ändring.
Anita Täpp Publicerad 20 oktober 2021, kl 11:07
Shutterstock
Den som jobbar efter 65 får inte längre några inbetalningar till tjänstepensionen. Shutterstock

Allt fler jobbar efter 65 år.

För att ännu fler ska göra det, eftersom det krävs för att våra trygghetssystem ska fortsätta fungera, så har politikerna sänkt inkomstskatten från det år man fyller 66.

En annan ågärd är att man har beslutat om en ny riktålder, vilket betyder att den ålder när man kan börja ta ut den statliga allmänna pensionen har höjts och kommer att fortsätta höjas. I dag kan man börja ta ut allmän pension vid 62.

Sannolikt kommer även anställda över 65 att få rätt till ersättning från a-kassan och Försäkringskassan framöver.  

När det gäller pensionens storlek som incitament för att jobba längre finns dock ännu stora skillnader mellan olika yrkesgrupper.

Ingen inbetalning till tjänstepension efter 65

Visserligen fortsätter inbetalningarna till den allmänna pensionen för alla, så länge man har en arbetsinkomst. Men medan många kommun- och statsanställda får fortsatt inbetalning till sin premiebestämda tjänstepension även efter 65 år, så är arbetsgivarna till privatanställda tjäntstemän med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP bara skyldiga att betala in premier tills den anställde är 65.

Det betyder också att många äldre medarbetare inte längre omfattas av de försäkringar som ingår i ITP. Däribland den sjukpension som kompletterar Försäkringskassans sjukersättning om man är sjuk i mer än 90 dagar.

För att försöka ändra på det skickade PTK (paraplyorganisation för flera fackförbund, däribland Unionen) i somras en förhandlingsframställan till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, med målet att höja åldersgränserna i ITP.

Och nu har den förhandlingen inletts, berättar Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och förhandlingsledare i PTK.

– Men vad som händer i förhandlingen kan jag inte kommentera, säger han.

När hoppas ni att de nya åldersgränserna ska börja gälla?
– Våra pensionssystem är invecklade och förhandlingen handlar om många och delvis komplicerade frågor, som måste brytas ned i detalj. Dessutom är det ju känt att vi och arbetsgivarna haft olika syn på vilka regler som ska gälla för den som använder sin lagstadgade rätt att jobba kvar efter 65-årstidpunkten. Vi lyckades lösa den delen i avtalsrörelsen 2020, efter nästan tjugo år. Och det här kommer säkert inte heller blir någon enkel och snabb förhandling, säger Martin Wästfelt.

– Sedan måste man ha respekt för arbetsgivarnas uppfattning även om vi inte håller med. För det här är ändå en fråga som berör väldigt många. Nästan en miljon aktiva tjänstesmän omfattas av ITP vilket innebär stora pengar för arbetsgivarna.

Läs mer: Tjänstepension – välj rätt uttag

PTK, Privattjänstemannakartellen, är en paraplyorganisation som består av 25 fackförbund  däribland Unionen – som tillsammans representerar 950 000 privatanställda tjänstemän.  

 

Riktålder

  • Riktåldern avgör vid vilken ålder man tidigast kommer att kunna ta ut allmän pension.
  • Den ska följa medellivslängdens utveckling och beräknas därför höjas stegvis.
  • Riktåldern fastställs och beslutas varje år, men tillämpas först sex år senare. Riktåldern för 2020 och 2021 är 67 år, men börjar alltså först gälla 2026 och 2027.
  • Från 2026 ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras, till tre år före riktåldern. Vilket innebär att den allmänna pensionen då tidigast kan tas ut vid 64 års ålder. I dag kan den tas ut vid 62.

Läs mer på Pensionsmyndigheten

Pension

Avtalat tar över Collectums roll - kolla tjänstepension på ny sajt

Snart kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat. På sajten finns också information om vilka kollektivavtalade försäkringar du har rätt till.
– Vi vet att det finns pengar många inte får del av, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.
Elisabeth Brising Publicerad 11 januari 2024, kl 13:36
Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund
11 mars kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat.se i stället för på Collectum.se. På bild syns Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund

Just nu är det många som diskuterar kollektivavtal i Sverige med anledning av Teslastrejk och den tidigare Klarnakonflikten. Men långt ifrån alla svenskar vet vad ett kollektivavtal är, om de har något på sin arbetsplats och vad det i så fall ingår för förmåner och skydd i det. 

– Vi vet att det finns pengar många inte får del av. Man kanske ramlar på vägen till jobbet och kan få pengar för det via försäkringar som finns i kollektivavtalet. Nu vill vi öka kunskapen om det här skyddet, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.

Ny sajt för pensionsval

Ett sätt från näringsliv och fack i privat sektor att tillsammans lösa bristen på enhetlig information om olika kollektivavtalade förmåner är bildandet av Avtalat och deras sajt som nu får en utökad funktion. 

På Avtalat.se ska privata tjänstemän från 11 mars kunna logga in för att göra ändringar i sin tjänstepension, ITP 1 och 2, i stället för som idag ändra den på Collectum.se. 

Redan i dag går det att logga in på Avtalat.se med bank-id och få digital rådgivning kring sin tjänstepension beroende på ens familjesituation - om man är gift, har barn eller lever ensam till exempel.

Användare på Avtalat.se ska också kunna få aktuell information om sitt avtalade försäkringsskydd vid arbetslöshet, föräldraledighet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. 

Varför gör ni den här förändringen från Collectum till Avtalat?

– Många tycker pension och försäkring i sig är svårt. Är det sedan svårt att veta var man ska vända sig för att få information om det blir det ännu mer komplicerat. Det här är ett första steg i att samla alla tjänster om kollektivavtalad pension och försäkring på ett ställe. I dag är det utspritt, säger Niklas Hjert, vd för Avtalat. 

Föräldralön och omställningsstöd

Han ger några exempel: kollektivavtalen innehåller stöd till omställning vid eventuell arbetslöshet och ofta en kompletterande ersättning vid föräldraledighet som täcker upp för mer lönebortfall än vad Försäkringskassan betalar. 

Det här är Avtalat

Avtalat och deras sajt ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, där Unionen ingår. Avtalat skapades för att sprida kunskap och ge råd till alla som jobbar på en arbetsplats i privat sektor med kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar.