Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Facket tar fajt för tjänstepension efter 65

Är du privatanställd tjänsteman och fortsätter jobba efter 65 får du inte längre pengar insatta till din tjänstepension – och får sämre försäkringsskydd än dina yngre kollegor. Det är fel, anser facket som inlett förhandlingar med arbetsgivarsidan för att få till en ändring.
Anita Täpp Publicerad 20 oktober 2021, kl 11:07
Shutterstock
Den som jobbar efter 65 får inte längre några inbetalningar till tjänstepensionen. Shutterstock

Allt fler jobbar efter 65 år.

För att ännu fler ska göra det, eftersom det krävs för att våra trygghetssystem ska fortsätta fungera, så har politikerna sänkt inkomstskatten från det år man fyller 66.

En annan ågärd är att man har beslutat om en ny riktålder, vilket betyder att den ålder när man kan börja ta ut den statliga allmänna pensionen har höjts och kommer att fortsätta höjas. I dag kan man börja ta ut allmän pension vid 62.

Sannolikt kommer även anställda över 65 att få rätt till ersättning från a-kassan och Försäkringskassan framöver.  

När det gäller pensionens storlek som incitament för att jobba längre finns dock ännu stora skillnader mellan olika yrkesgrupper.

Ingen inbetalning till tjänstepension efter 65

Visserligen fortsätter inbetalningarna till den allmänna pensionen för alla, så länge man har en arbetsinkomst. Men medan många kommun- och statsanställda får fortsatt inbetalning till sin premiebestämda tjänstepension även efter 65 år, så är arbetsgivarna till privatanställda tjäntstemän med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP bara skyldiga att betala in premier tills den anställde är 65.

Det betyder också att många äldre medarbetare inte längre omfattas av de försäkringar som ingår i ITP. Däribland den sjukpension som kompletterar Försäkringskassans sjukersättning om man är sjuk i mer än 90 dagar.

För att försöka ändra på det skickade PTK (paraplyorganisation för flera fackförbund, däribland Unionen) i somras en förhandlingsframställan till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, med målet att höja åldersgränserna i ITP.

Och nu har den förhandlingen inletts, berättar Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och förhandlingsledare i PTK.

– Men vad som händer i förhandlingen kan jag inte kommentera, säger han.

När hoppas ni att de nya åldersgränserna ska börja gälla?
– Våra pensionssystem är invecklade och förhandlingen handlar om många och delvis komplicerade frågor, som måste brytas ned i detalj. Dessutom är det ju känt att vi och arbetsgivarna haft olika syn på vilka regler som ska gälla för den som använder sin lagstadgade rätt att jobba kvar efter 65-årstidpunkten. Vi lyckades lösa den delen i avtalsrörelsen 2020, efter nästan tjugo år. Och det här kommer säkert inte heller blir någon enkel och snabb förhandling, säger Martin Wästfelt.

– Sedan måste man ha respekt för arbetsgivarnas uppfattning även om vi inte håller med. För det här är ändå en fråga som berör väldigt många. Nästan en miljon aktiva tjänstesmän omfattas av ITP vilket innebär stora pengar för arbetsgivarna.

Läs mer: Tjänstepension – välj rätt uttag

PTK, Privattjänstemannakartellen, är en paraplyorganisation som består av 25 fackförbund  däribland Unionen – som tillsammans representerar 950 000 privatanställda tjänstemän.  

 

Riktålder

  • Riktåldern avgör vid vilken ålder man tidigast kommer att kunna ta ut allmän pension.
  • Den ska följa medellivslängdens utveckling och beräknas därför höjas stegvis.
  • Riktåldern fastställs och beslutas varje år, men tillämpas först sex år senare. Riktåldern för 2020 och 2021 är 67 år, men börjar alltså först gälla 2026 och 2027.
  • Från 2026 ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras, till tre år före riktåldern. Vilket innebär att den allmänna pensionen då tidigast kan tas ut vid 64 års ålder. I dag kan den tas ut vid 62.

Läs mer på Pensionsmyndigheten

Pension

Riskabelt att jobba och samtidigt ta ut pension

Sugen på att fortsätta jobba men samtidig ta ut din allmänna pension och placera den på börsen? Se upp! Det kan få oväntade negativa följder, varnar Pensionsmyndigheten.
Anita Täpp Publicerad 30 november 2022, kl 06:00
Man i senare delen av karriären sitter bredvid yngre man framför datorn.
Att fortsätta jobba och samtidigt ta ut sin allmänna pension, och investera den i aktier, kan innebära ekonomiska risker. Foto: Shutterstock

I slutet av arbetslivet kan finansiella rådgivare föreslå att du tar ut av din statliga allmänna pension och i stället placerar månadsutbetalningarna i exempelvis en kapitalförsäkring. Något som nu är möjligt från 62-års ålder, och från årsskiftet 63 år.

Ett argument kan vara att pengarna då kan växa mer än de annars skulle ha gjort. Ett annat är att din familj kan få de pengar som har hunnits betala in till kapitalförsäkringen om du dör.

Har du tur har kapitalförsäkringen, trots de vanligtvis höga avgifterna för det sparandet, en god värdeutveckling.

Och eftersom pengarna från en kapitalförsäkring normalt betalas ut i fem eller tio år kan det här vara en bra lösning för den som exempelvis vill ha råd att resa mycket under de första åren som pensionär.

Är en chansning 

För den som har en sjukdom och vet att den inte kommer att leva så länge till kan också ett tidigt uttag av den allmänna pensionen vara en bra lösning.

– Men då finns också andra lösningar än att placera pengarna i en ofta dyr kapitalförsäkring, säger Monika Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Det du behöver vara medveten om är att det är en chansning. Och det är inte alltid rådgivarna, som ofta får provision om du gör det här valet, tydligt berättar om nackdelarna.

En risk är att värdeutvecklingen på ditt sparkapital blir sämre än om du hade låtit pengarna vara kvar i det allmänna pensionssystemet.

Negativa skatteeffekter

Du bör också vara medveten om att det här upplägget har flera skatteeffekter som kan vara negativt.

En sådan möjlig effekt är att den månatliga utbetalningen av pensionen, (som exempelvis placeras i en kapitalförsäkring) tillsammans med din arbetsinkomst, kan göra att totalsumman hamnar över taket för den statliga inkomstskatten. Det betyder att du behöver skatta bort mycket mer av din allmänna pension än du hade behövt göra om du hade väntat med att ta ut den.

Du betalar dessutom mer i skatt på pension som tas ut före januari det år du ska fylla 67.

Hur mycket pengar du får in de här första fem eller tio åren påverkar exempelvis också dina möjligheter att få bostadstillägg.

En annan sak man bör vara medveten om är att i och med att man nallat av sin allmänna pension flera år i förväg, kommer m an att få en lägre månadsutbetalning under resten av livet än vad man annars skulle ha fått.

Viktigt göra ett medvetet val

Efter de första åren, när sparkapitalet i kapitalförsäkringen har betalats ut, kan man alltså få det mycket magrare än man hade förväntat sig, vilket också samtal till Pensionsmyndigheten har vittnat om.

– Vi får tyvärr samtal från personer som inte ens har förstått att deras allmänna pension har börjat betalats ut och gått till en kapitalförsäkring. De kan exempelvis kontakta oss vid 65 års ålder när de vill börja ta ut sin pension och får då veta att den redan har betalats ut och placerats i flera år. De har skrivit på något utan att förstå vad det innebär och inte heller upptäckt att de fått pengar från pensionsmyndigheten på sitt konto, pengar som sedan direkt har dragits till kapitalförsäkringen, säger Monica Zettervall.

Hon berättar att en del också har blivit chockade då de insett hur lite pension de kommer få efter de första fem eller tio åren.

 Det är alltså viktigt att man gör medvetna val när det gäller det här, säger Monica Zettervall.

Innan du skriver på . . .

. . . bör du få rådgivarens svar på följande frågor: 

  • Hur påverkas din pension på lång sikt, exempelvis vid 70 och 75 års ålder, när de placerade pengarna ha tagit slut?
  • Hur stor blir kostnaden för samtliga avgifter, som kapital-, års- och fondavgifter, för att förvalta pengarna?  
  • Hur kommer din framtida pension att påverkas vid en negativ utveckling på börsen?
  • Har du rätt att avbryta sparandet om du exempelvis vill göra det om ett år och kommer det i så fall att kosta dig något?