Annons
Annons

Mer insyn i Unionen, tack!

Publicerad 4 februari 2016, kl 12:55

Efter att ha läst insändaren om Martin Linders lön på 100 000 kronor i månaden i senaste numret av vår fina tidning Kollega så vill jag komplettera ämnesfrågan med frågan "Hur vet den vanlige medlemmen att ledande befattningshavare inom Unionen inte beter sig som kollegor har gjort i ett annat fackförbund relativt nyligen?"

Viktigt att lägga till i sammanhanget är att jag har förtroende för förbundets ledamöter men det är tråkigt att man inte ger den enskilde medlemmen mer insyn i de ekonomiska spörsmålen än vad man gör idag.
//Lasse

Svar från Unionen:

Tack för din fråga Lasse. Utifrån de frågor och händelser som figurerat i media de senaste veckorna är det fullt förståeligt att det uppkommer frågor rörande Unionen.

Alla i Unionen har alltid ett ansvar att agera utefter förbundets portalparagraf där det tydligt anges att förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen. Det är vägledande för vårt handlingssätt och agerande. Angående transparens och insyn i vår organisation granskas organisationen, dess anställda och förtroendevalda, under hela kongressperioden av förtroendevalda och auktoriserade revisorer. Revisorerna lämnar årligen revisionsrapport vid förbundsråd och en revisionsrapport för hela kongressperioden de år kongress infaller. Årsredovisningarna finns tillgängliga digitalt på unionens hemsida och det går alltid att skicka frågor till förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer om det finns frågor kring granskningen eller förbundsstyrelsen.

Jag har som jag skrev ovan full förståelse för att det uppkommer frågor och funderingar kring hur vi agerar och gör i Unionen. Jag välkomnar även alla frågor kring detta och om du har fler frågor så går det alltid att vända sig direkt till förbundsordförande eller förbundsstyrelsen.
//Leif Nicklagård, förbundssekreterare

 

 

 • Läs även...

  Regeringen föreslår höjd sjukpenning

  Sjukpenning även efter 365 dagar, flexiblare regler för deltidssjukskrivna och höjt ersättningstak. Regeringens budgetförslag om ändringar i sjukförsäkringen välkomnas av Unionen.

 • Läs även...

  Replik: Märket ger mer pengar i plånboken - för alla

  Att det är industrin som sätter Märket betyder inte att andra branscher är mindre viktiga. Och att kalla arbetet som bedrivs med lönekartläggningar för ett "spel för galleriet" är respektlöst mot det arbete som klubbarna gör, skriver Unionens förbundsordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  Pandemin gav Unionen fler medlemmar

  Aldrig tidigare har tillströmningen av yrkesverksamma medlemmar till Unionen varit så stor som i fjol. En viktig anledning är den otrygghet som uppstått på grund av pandemin.

 • Läs även...

  Föräldralediga fortsätter straffas i arbetslivet

  Föräldralediga fortsätter drabbas av negativa konsekvenser på jobbet. Nära fyra av tio som varit föräldralediga i minst ett år uppger att de har missgynnats på grund av att de varit hemma med barn, enligt en ny undersökning.

 • Läs även...

  Replik: Unionen missar bollen

  Att kategoriskt säga nej till att se över Märket är anmärkningsvärt. Och att hänvisa till lönekartläggningar som bevis på att man jobbar för jämställdhet är ett spel för galleriet – många företag gör dem inte, skriver Unionenmedlemmen Susanne Persson.

 • Läs även...

  Arbetsgivare får statligt stöd trots uppsägningar

  Arbetsgivare kan få statligt stöd för att permittera anställda – trots att de redan blivit uppsagda. Ett systemfel anser Unionen, som menar att korttidsarbete ska användas för att undvika att anställda blir av med jobbet.