Hoppa till huvudinnehåll
Ledare

Så kan du stötta din allergiska kollega

Näsa och ögon rinner och tröttheten är så påtaglig att varje arbetsdag ter sig som ett halvår. Snörvel och nysningar på möten möts med ogillande blickar och tolkas som att kollegan eller chefen har släpat sig till arbetsplatsen med en jobbig förkylning.
Susanna Lundell Publicerad 16 maj 2013, kl 08:59

Det är fullt förståeligt eftersom symtomen vid en första anblick kan vara snarlika, men nu handlar det om pollenallergi. För de drabbade kan en picknick eller brännbollsturnering med arbetskamraterna förstöra resten av dagen. Likaså kan tröttheten som följer av allergin eller medicineringen göra att våren blir ett gissel. Trots detta förväntas allergikern fungera som vanligt på jobbet.

Och det är många som drabbas. 4 av 10 är allergisk mot någonting, visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Kollega. Av dem som är allergiska är mer än häften allergiska mot pollen. Nästan sex av tio pollenallergiker upplever också att de presterar sämre på jobbet under pollensäsongen.

För den som har en allergi kan det vara avgörande att ha en förstående chef, men undersökningen visar att en av fem allergiker inte tycker att deras chef tar hänsyn till deras situation. För allergikerna skulle det exempelvis underlätta att få jobba hemma under de värsta dagarna. Det skulle också vara till hjälp om chefen visade förståelse för att den anställde kan vara trött under en period. En chef som inte förstår kan kanske inte heller stötta den anställde på rätt sätt.

Nästan var tionde pollenallergiker svarar att deras arbetsprestation påverkas mycket negativt under pollen­säsongen. Av de tillfrågade tyckte mer än var tionde av både allergiker och ickeallergiker att allergiska kollegor presterar sämre under pollensäsongen. Det kan naturligtvis leda till irritation i en arbetsgrupp om kollegor under en period inte orkar med alla arbetsuppgifter. Särskilt om det innebär att andra kollegor förväntas jobba mer.

De som påverkas negativt av pollenallergi på jobbet upp­lever att de blir trötta, inte känner sig riktigt klara och att de blir sura och irriterade, något som kan vara ett problem för både kollegor och familjemedlemmar. Och det är naturligtvis inte roligt vare sig för allergikerna eller för dem som inte är allergiska att möta sura kollegor vid kaffebryggaren eller på morgonmötet.  

Kanske kan vi få våra allergiska kollegor att må bättre genom att visa förståelse för deras situation. Alla har perioder i sitt arbetsliv då de är mer eller mindre trötta.

Så nästa gång en kollega nyser och möter din blick med röda, rinnande ögon - erbjud en kopp kaffe och fråga hur läget är. Det kan bli början på en ny bra arbetsdag för hela arbetsgruppen!

Susanna Lundell
[email protected]