Hoppa till huvudinnehåll
Digitalisering

Hemjobb skapar arbetsglädje för chefer

Chefer i Norden trivs bättre på sina jobb än chefer i andra delar av Europa. En anledning är möjligheterna att arbeta flexibelt.
Niklas Hallstedt Publicerad 3 juni 2016, kl 12:44
Colourbox
Många uppskattar att jobba hemifrån.. Colourbox

I undersökningen, gjord av analysföretaget IDC, har 1 352 HR- och linjechefer från 16 länder i Europa tillfrågats bland annat om möjligheterna att jobba flexibelt och mobilt, och om deras arbetsglädje.

Det visade sig att Norden i många fall kommit längre än övriga Europa vad gäller acceptans för att jobba hemifrån, tillgång till IT-system för detta och möjlighet att jobba flextid. Dessa faktorer har också, enligt undersökningen, en klar påverkan på engagemanget i arbetet.

Inte överraskande är det en större andel chefer i Norden (88 procent) än i övriga Europa (71 procent) som är stolta över sina arbetsplatser och skulle vara villiga att rekommendera dem för andra. Sämst till bland de undersökta länderna ligger Italien, där motsvarande siffra hamnar under 60 procent.

Undersökningen visar även att samarbete mellan anställda har en direkt påverkan på hur det går för företaget. Trots att de nordiska företagen ligger ganska väl till även i denna statistik finns utrymme för förbättringar, konstaterar IDC.

Niklas Hallstedt