Annons
Annons
  • Foto: Christian Chan/Colourbox

Kan jag kräva anställningsbetyg?

Publicerad 31 oktober 2019, kl 13:24

Unionens medlemsservice får tusentals frågor om vilka regler som gäller i arbetslivet. Vi har samlat ett axplock av dem. Frågorna är av integritetsskäl anonymiserade.

Jag är arbetssökande och har varit på ett par intervjuer där arbetsgivare efterfrågar ett anställningsbetyg. Kan jag begära ett sådant betyg från tidigare arbetsgivare?

SVAR: Det finns ingen lagstadgad rätt till anställningsbetyg, däremot är det inte ovanligt att kollektivavtalen har regler som aktualiserar frågan. Det innebär att du kan ha rätt till ett betyg som visar vad du arbetat med och hur länge och i vissa fall även vitsord om det sätt på vilket arbetet har utförts. Anställningsbetyget ska inte förväxlas med arbetsgivarintyg, som är ett intyg avsett för a-kassan – vilket arbetsgivaren enligt lag är skyldig att utfärda vid begäran från arbetstagaren. Om din tidigare arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal kan du be om ett tjänstgöringsbetyg med hänvisning till god sed och praxis på arbetsmarknaden.

PROBLEM PÅ JOBBET?

Skicka din fråga via www.unionen.se/kontakta-unionen eller till Unionen Medlemsservice, 105 32 Stockholm.

Du kan också ringa rådgivarna på telefon 0770-870 870. Mer hjälp från ditt fackförbund hittar du på www.unionen.se.