Hoppa till huvudinnehåll
Fråga Facket

Kan jag tömma hårddisken?

Unionens medlemsservice får tusentals frågor om vilka regler som gäller i arbetslivet. Vi har samlat ett axplock av dem. Frågorna är av integritetsskäl anonymiserade.
Publicerad 25 oktober 2019, kl 16:04
Christian Chan/Colourbox
Får jag ta med mig information från min nuvarande arbetsgivare till en ny? Christian Chan/Colourbox

Jag har arbetat länge på ett företag men vill nu gå vidare. När jag berättade för en vän om min plan att tömma hårddisken innan jag säger upp mig varnade hon mig för att det skulle kunna reta upp arbetsgivaren. Jag har viss förståelse för att de inte vill att jag tar med mig mitt arbete, men det är ju jag som skrivit dokumenten och tagit fram vissa modeller. Vad har jag rätt till här egentligen?

SVAR: Du bör verkligen ta det försiktigt när det gäller att överföra information från arbetsgivaren till din privata mejl, usb-sticka eller externa hårddisk. Även om det kan kännas som att dokumenten är ”dina” så är de arbetsgivarens då du skapat dem i tjänsten. Om ni inte har avtalat om något särskilt, exempelvis en konkurrensklausul, är det i princip två saker som aktualiseras i denna fråga: anställningsavtalets inneboende lojalitetsplikt och företagshemlighetslagen.

Den förstnämnda brukar definieras som att du ska sätta din arbetsgivares intressen före dina egna, vilket innebär att du under anställningstiden bör avhålla dig från att göra något som kan uppfattas som illojalt. Exempelvis att ta med dig värdefull information eller starta ett eget företag i samma bransch.

Företagshemlighetslagen är nära knuten till lojalitetsplikten, men är uttryckligen inriktad på den information som arbetsgivaren anser vara hemlig och som kan nyttjas i konkurrenshänseende. Till skillnad från lojalitetsplikten gäller företagshemlighetslagen även i viss mån efter anställningens slut.

Innan du tar med dig information hem bör du få ett skriftligt godkännande från arbetsgivaren.

PROBLEM PÅ JOBBET?

Skicka din fråga via www.unionen.se/kontakta-unionen eller till Unionen Medlemsservice, 105 32 Stockholm.

Du kan också ringa rådgivarna på telefon 0770-870 870. Mer hjälp från ditt fackförbund hittar du på www.unionen.se.