Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Allvarliga brister i arbetsmiljön inom industrin

Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på att man hittat brister i arbetsmiljön på över nittio procent av 480 inspekterade industrier. Totalt har 3 900 brister konstaterats vid inspektioner gjorda under en fyraårsperiod.
Johanna Rovira Publicerad 4 december 2019, kl 15:46
Staffan Löwstedt/SvD/TT
De brister som uppdagats vid inspektionerna gäller bland annat förebyggande arbetsmiljöarbete, ergonomi, arbetsutrustning och kemiska risker. Staffan Löwstedt/SvD/TT

– Ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller dö av sitt arbete.

Det säger Sabiha Hajdarevic, projektledare på Arbetsmiljöverket som lett verkets omfattande inspektionsinsats vid bland annat företag inom stål, pappersproduktion, gruv/sprängverksamhet, läkemedelsindustrin samt raffinaderier och kemiindustrin.   

Brister i arbetsmiljön har hittats i 92 procent av de 480 företag som inspekterats. Verket har fattat beslut om 50 sanktionsavgifter och 40 förlägganden av vite. Totalt har 3 900 brister upptäckts.

– Vi ställer krav på att bristerna ska åtgärdas. Det är mycket allvarligt att så många arbetsgivare inte har koll på risker som arbetstagare kan utsättas för och att de saknar förebyggande arbetsmiljöarbete inom flera områden, säger Sabiha Hajdarevic.

De brister som uppdagats vid inspektionerna gäller bland annat förebyggande arbetsmiljöarbete, ergonomi, arbetsutrustning och kemiska risker. Men det förekommer också markanta brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

– De brister vi har hittat berör alla anställda på företagen, såväl kollektivanställda som tjänstemän. Arbetsgivaren ska ha rutiner för att se till att resurserna motsvarar kraven, annars kan det skapa stress som kan leda till misstag med stora konsekvenser som följd.

– Arbetsgivarna saknar rutiner för att systematiskt undersöka och bedöma riskerna. De saknar även mål som syftar till att främja hälsa och ökar organisationens förmåga att motverka ohälsa, säger Sabiha Hajdarevic.

Arbetsgivare på de inspekterade företagen missar dessutom att vara tydliga med att kränkande särbehandling inte är tillåtet och de saknar också rutiner för att hantera kränkande särbehandling, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö

Stress skördar nästan 800 liv om året

Varje dag dör mellan åtta och nio personer av sitt jobb. Det menar Arbetsmiljöverket som i en ny kunskapsöversikt bland annat visar att 772 personer årligen mister livet i förtid på grund av stress.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 13:51
Stressad man i kontorslandskap, tar sig för huvudet.
Stress på jobbet beräknas leda till nästan 800 fall av arbetsrelaterade dödsfall per år, enligt Arbetsmiljöverket. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Årligen dör mellan 30 och 50 personer i olyckor på svenska arbetsplatser. Men betydligt fler mister livet i så kallade arbetsrelaterade sjukdomar – omkring 3000 personer sammanlagt beräknas dö i förtid på grund av det de exponeras för på ohälsosamma arbetsplatser.

 I dag kommer åtta, nio personer att dö en för tidig död på grund av vad de utsatts för i jobbet. Det är oacceptabelt att folk dör i förtid på grund av arbetet när vi vet att mycket går att förebygga, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Skiftarbete, motoravgaser, asbest och damm är stora arbetsmiljöbovar som påverkar hälsan så pass att man löper stor risk att dö i förtid, visar Bengt Järvholm, forskare vid Umeå universitet, i kunskapsöversikten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, som han gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Men stress orsakad av hög arbetsbelastning i kombination med att inte kunna påverka arbetsuppgifterna, är ännu mer fatalt för hälsan  772 personer  uppskattas årligen mista livet på grund av stress. 

Samband mellan självmord och mobbning

Bengt Järvholm fick också uppdraget att titta på sambandet mellan mobbning och självmord och han konstaterar att en av tio utsätts för mobbning i arbetslivet. Enligt ny forskning finns det samband mellan var tjugonde fall av självmord och mobbning på jobbet.

 Det är kanske samma antal som begår självmord på grund av att man kränks eller mobbas på jobbet, som mister livet i dödsolyckor, säger Bengt Järvholm.

Kunskap är a och o när det handlar om att minska och förebygga stressen, enligt Bengt Järvholm, som också anser att god arbetsmiljö skulle kunna vara ett kriterium vid upphandlingar och investeringar.

  God arbetsmiljö är lönsamt, det är forskarna överens om, säger Bengt Järvholm.

Antal arbetsrelaterade dödsfall per år

Olycksfall - 37,0

Stress - 772,4

Skiftarbete  -727,7

Damm (KOL) - 421,4

Asbest ­- 267,5

Kvarts - 125,2

Motoravgaser - 547,4

Passiv rökning - 194,8

Svetsrök - 71,0

Joniserande strålning - 4,8

Osäkrare samband

Buller -777,4

Ihållande tungt fysiskt arbete - 1 548,8